Sludinājumu pievienošanas nosacījumi

Bendrosios taisyklės

AUTOMATIC.LV toliau – Svetainė – tai portalas, specializuojantis pardavimuose automobilių Latvijoje. Nemokamas skelbimų skelbimas prieinamas visiems registruotiems Naudotojams, kurie sutinka su šio portalo taisyklėmis.

Taisyklės yra privalomos visiems Naudotojams. Registruodamasis portale, Naudotojas išreiškia savo sutikimą su taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Asmenys, nesutinkantys bent su viena taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti portalo Naudotojais.

Svetainė pasilieka teisę keisti ar papildyti taisykles be išankstinio Naudotojų pranešimo.

Svetainė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais.

Sąlygos

Skelbimus pateikiant portale, Naudotojas įsipareigoja laikytis šių reikalavimų:

  • Skelbimai turi būti unikalūs, reikia skelbti tik vieną skelbimą su tuo pačiu turiniu. Registruoti Naudotojai gali redaguoti, archyvuoti, ištrinti savo skelbimus.
  • Skelbimai turi būti skelbiami atitinkamuose teminiuose skyriuose.
  • Netikslaus informacijos skelbimuose skelbimas yra draudžiamas. Siūlomų prekių nuotraukos turi atitikti tikrovę.
  • Skelbdamas skelbimą, Naudotojas patvirtina savo teisę naudoti nuotraukas ir nepažeidžia trečiųjų šalių teisių.
  • Neetiško, netikslaus ir prieštaraujančio Lietuvos Respublikos įstatymams informacijos skelbimas yra draudžiamas.

Atsakomybė

Svetainė neatsako už skelbimų, pateiktų Naudotojų, turinio tikslumą.

Svetainė neatsako už bet kokius nuostolius, susijusius su informacijos naudojimu portale.

Svetainė neatsako už neplanuotas technines problemas portale.

Svetainės administracija turi teisę be išankstinio įspėjimo pašalinti skelbimą arba apriboti prieigą prie portalo paslaugų pažeidus taisykles.

Duomenų naudojimas

Naudotojas patvirtina, kad savo duomenis teikia Svetainei savo noru ir sutinka, kad jie būtų tvarkomi elektroniniu būdu. Naudotojas taip pat sutinka, kad jo duomenys gali būti prieinami trečiosioms šalims peržiūrėti ir kopijuoti.